Tranum Strandgårds Venner

Længe er det siden seneste nyhedsbrev. Men der har været travlt på Strandgården også i 2021. Det til trods for den fortsat florerende pandemi med alle dens begrænsninger.

Årets program er gennemført – godt og vel endda – med de påkrævede restriktioner og de udfordringer, det har medført.

Skiftende kunst udstillet på vægge og gulv i galleriet og tilbagevendende koncerter. Stort besøgstal og godt salg. Høj aktivitet i værkstedet og mange indkvarteringer i kunstnerboligerne. Også i ”madpakkehuset” har der været travlhed.

Bestyrelsen har også haft travlt med de løbende forretninger og med at forberede de kommende års mange aktiviteter.

På det seneste har bestyrelsen så også udsat sig selv for en vældig op- og ombrydning. Den betyder, at bestyrelsen nu består af veteranerne Gerda Nielsen og Ernst Beckman som henholdsvis sekretær og kasserer og Annie-Kate Anker og Ole Jall som henholdsvis næstformand og formand.  

Formelt skal bestyrelsen bestå af syv medlemmer samt to suppleanter. Denne mangelsituation bliver der forhåbentlig rådet bod på, når vi den 28nde februar afholder den ordinære generalforsamling.

I mellemtiden kan vi glæde os over de mange frivillige, der bemander galleriet under udstillingerne og koncerterne. Dem glæder vi os over året rundt. Nu kan de frivillige selv glæde sig til den årlige fejring, der finder sted midt i januar måned. Hvis man ikke allerede er en del af korpset, er det værd at overveje. Det er et meget spændende job med mange gode oplevelser.

Medlemskontingentet for 2022 er uændret kr. 100,- Det kan indbetales på konto: 9070-1621522546 eller med Mobile Pay: 529258. Ønsker man stemmeret på generalforsamlingen skal det indbetales senest en uge inden.

Og hermed alle gode ønsker for de tilstundende højtider og det kommende år.

På Vennernes vegne

Ole Jall