Om Strandgården

favicon
Strandgårdens historie

Når du ankommer til Tranum Strand og ser Strandgården, der ligger dér og lyser hvidt ud til Jammerbugten og det store hav – så tænker du måske, at nu er du kommet til Verdens Ende?
Langt fra København, Hamborg, Göteborg, Viborg eller Aalborg.

Hvor du nu kommer fra.

Men nej, du er kommet til Verdens Begyndelse!

Hérfra og -til har der altid været forbindelse til den vide verden og andre – også mere eksotiske indtryk. Det uanset om det er nord, syd, øst eller vest herfor.
Med det sære bynavn, Tranum, hvor tranerne stadig føler sig hjemme på engene syd for byen og med Fosdalen og Lien, som du kan se herfra,  har byen alle dage tiltrukket engagerede og kreative folk.

Hér er vidsyn og højt til himlen. Hér handler det ikke om at isolere sig, men om at virke udadtil og sammen.

Selve Strandgården er oprindelig udgangspunkt for handel og varetransport til søs – direkte fra stranden!
Den såkaldte skudehandel, der foregik mere eller mindre autoriseret med det sydlige Norge.

Trafikken rækker langt tilbage, men havde sin storhedstid fra midt i 1700-tallet og til midt i 1800-tallet, kun afbrudt af Napoleonskrigene, hvor englænderne hærgede langs hele Vestkysten.

De såkaldte sandskuder var klinkbyggede og sejlførende og kunne gå tæt på land som vikingeskibe i den lavvandede Jammerbugt. Der blev dog omlastet – til og fra – i mindre skibningsbåde uden for revlerne. Sandskuderne var knap 15 meter lange og lastede op mod 30 tons. Landbrugsvarer nordpå og tømmer og jern denne vej.

Familien Møller her på Strandgården havde to sådanne fartøjer og gjorde det godt gennem flere generationer. Man drev også et brændevinsbrænderi på stedet!
Skibsredernes seks statelige gravsten kan stadig ses bag deres støbejerngitter ved Tranum Kirke.

Skudehandelen blev efterfølgende drevet fra Margrethegården oppe i selve Tranum.
Strandgården fortsatte en periode som købmandshandel og siden 1870erne som landbrugsejendom. Strandgårdens udstillingsgalleri er nu indrettet i den oprindelige kostald.

Gården blev overtaget af staten i forbindelse med omfattende jordopkøb i 1950 og siden af den daværende Brovst kommune for 250.000 kr. i 1998 – efter en del diskussion i kommunalbestyrelsen!

Kommunen opdelte herefter stuehuset i to lejligheder til almindelig udlejning.

Det kunne så have været enden på den historie.

Men nogen ville det anderledes.

Tranum og omegn har traditionelt tiltrukket mange kunstnere og andre med tilsvarende, sære interesser og talenter.
Arkitekt Bjørn Bilgram, tekstilkunstneren Nete Bilgram, keramikeren Robin Løkken og aktivisten Peter Kock m.fl. udviklede idéen om et lokalt kulturcenter.

Mejeriet i Tranum havde været under overvejelse, men var ikke realistisk.

Øjnene faldt så på den dejlige, omend noget forfaldne, Strandgård. Iøjnefaldende ved stranden og som offentlig ejendom, økonomisk mere overkommelig at komme til på foreningsbasis. På rådhuset havde man også gjort sig nogle tanker om at arrangere noget ”kulturisme” på stedet.

Foreningen Tranum Strandgårds Venner kunne så holde sin stiftende generalforsamling på Brovst Rådhus i februar 2008, hvorefter Peter Kock, Robin Løkken, Nete Bilgram, Birthe Holmgaard og Kent Lykke Jensen, alle fra Tranum og forfatteren Bjarne Segefjord fra Øland kom med i bestyrelsen med Peter Koch som formand.

Efter flere års indsats var det endelig lykkedes at skaffe 2.200.000 kr. fra EU, Stat og Region Nordjylland til en omfattende ombygning, som Bjørn Bilgram stod for (Bjørn sammen med Nete Bilgram er også kendt fra Svinkløv Badehotel).

Den oprindelige fjerde længe – oprindelig hestestald – blev ryddet og erstattet af den nuværende læmur. Til gengæld blev ”kostalden” forlænget og indrettet med en særlig kunstnerbolig.

Allerede i sensommeren 2008 kunne Strandgårdens nye rolle som Kunst- og Kulturcenter ”søsættes” med hele to udstillinger, en koncert og et litterært foredrag. En rolle stedet har opretholdt stærkt og stabilt lige siden med kunstnere fra både nær og fjern – og meget fjernt!

De fantastiske skrotskulpturer, der stadig ses ruste omkring bygningerne, er f.eks. resultatet af et stort, internationalt skulptursymposium, ”Images”, der fandt sted i 2013, hvor danske og afrikanske kunstnere arbejdede og udstillede på stedet.

Maleren Jens Bilgram residerede indtil sin død samme år i stuehuset og fungerede som stedets kunstneriske mentor med 168 medlemmer allerede det første år.

I 2011 fandt der en større ændring i Foreningens bestyrelsen sted, hvor nye kræfter kom til, nu med Birthe Holmgaard som formand.

Den gamle lade ud mod vejen blev totalrenoveret i 2012 med støtte fra Region Nordjylland og Jammerbugt kommune. Den er nu indrettet som atelier og kunstværksted for lejerne på stedet og for talrige kursister udefra.

I 2014 blev opdelingen af lejemålene på Strandgården ændret således, at Foreningen nu råder over to mindre lejligheder, hvor kunstnere ude fra har adgang til at leje sig ind og arbejde. En mulighed, der er meget søgt – helt fra Australien!

I 2017 flyttede den lokale kunstgruppe, ”Silikone” også ind i ”stuehuset” med fast atelier og galleri.

Den gamle, markante staklade i træ, nord for gården – med efterfølgende tvilling – er også i brug til forskellig udfoldelse. Den nye rummer Tranum Petanqueklubs vinterbaner.

Elever fra Tranum Skole har undervejs udsmykket både den gamle staklade og i 2016 den gamle, 40 meter lange møddingsmur vest for gården. Børn og Kunst som kommunen prioriterer – også økonomisk.

Tranum Strandgårds Venner lægger vægt på at inddrage lokale – og ikke mindst børnene i stedets aktiviteter – gerne i tæt samspil med professionelle, kunstneriske aktører ”udenbys fra ”.

ArtCamp er et sådant eksempel, hvor særligt kunstnerisk ”castede” unge nordjyder fra Jammerbugt og Mariagerfjord arbejdede intensivt en hel uge under kyndig vejledning med efterfølgende udstilling på stedet.

Kommunen ejer fortsat bygningerne og står for den udvendige vedligeholdelse. Diverse lokale fonde har undervejs bidraget til ydre anlæg og forbedret opvarmning.
Aktiviteterne på stedet ligger til gengæld helt i hænderne på frivillige samlet i Foreningen Tranum Strandgårds Venner – fra 2019 med Susanna Knudsen som formand.

Der afholdes, som udgangspunkt, hvert år 5 kunstudstillinger og 5-6 koncerter i udstillingsbygningen samt et stort, delvist udendørs, kunsthåndværkermarked. Dertil kommer den løbende kunstneriske kursusvirksomhed i værkstedsbygningen ud mod vejen.

Foreningen har stolt og ambitiøst formuleret målsætningen for Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter, om at være: ”Jammerbugtens Kulturelle Fyrtårn” – vidtfavnende, hér ved Verdens Begyndelse!

Tranum Strandgårds Venner
v/Ole Jall
juli 2020

Strandgårds hymnen

Strandgårdens egen hymne,- en vise-præget sang, blev skrevet i forbindelse med indvielsen af Tranum Strandgård Kunst- og kulturcenter 2008. Gert Bach skrev hymnen efter han gennem 3 år havde boet på Strandgården, en tid hvor han iøvrigt komponerede adskillige danske sange. Inspirationen er således helt naturligt fra området og Strandgården.